27. januar 2017

here source url Varsling af weekendarbejde d. 28. og 29. januar

https://www.edsante.net/a-propos-du-cialis.html I den kommende weekend vil der blive arbejdet fra et graveskib i sejlrenden øst for bølgebryderen i Tuborg Havn. Arbejdsområdet ligger omkring 150 meter fra kysten.

Begge dage vil arbejdet finde sted inden for tidsrummet kl. 06.00 – 22.00 og sker således i overensstemmelse med Søfartsstyrelsens regler for anlægsarbejder til søs. Den præcise varighed er usikker, da det blandt andet vil afhænge af vind og vejr de to dage.

Vi beklager de gener, weekendarbejdet måtte medføre for beboerne i området.