10. marts 2017

source https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html https://www.bleuepil.com/acheter-du-viagra.html Varsling af weekendarbejde d. 11. og 12. marts

Nedsænkningen af Lynetteledningen til havbunden er i gang. Som tidligere oplyst varer dette arbejde til og med starten af næste uge og indebærer således weekendarbejde den 11. og 12. marts.

Nedsænkningen sker ved, at ledningen fyldes op med vand fra pumpestationen på Tuborg Nord, så ledningen tynges ned. Til vands benyttes en slæbebåd samt to jack-ups – dels til at samle ledningsstykkerne, før de sænkes ned i vandet, og dels til at dække den nedsænkede ledning med havbundsmateriale. Weekendarbejdet består også i oprensning af den gravede rende.

Der vil være lys på slæbebåd og flåder, men generelt ikke støjende arbejder.

Weekendarbejdet vil finde sted inden for tidsrummet 07.00-22.00. Aftenarbejdet er nødvendigt, fordi vejret denne uge har forsinket processen, som skal være fuldført tirsdag den 14. marts.

Vi beklager de gener, weekendarbejdet kan medføre for beboerne i området.