2. marts 2017

follow site https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html Varsling af weekendarbejde d. 4. og d. 5. marts samt d. 11. og d. 12. marts

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html I weekenden d. 4. og d. 5. marts fortsætter entreprenøren sit arbejde med at montere ballastklodser på Lynetteledningen i det indhegnede arbejdsområde lige nord for badebroen. I forbindelse med montering af ballastklodser bliver ledningen lidt efter lidt trukket ud på vandet. Til at håndtere ledningen benyttes en slæbebåd og muligvis også en såkaldt jack-up.

source link I løbet af næste uge (uge 10) begynder nedsænkningen af Lynetteledningen til havbunden. Nedsænkningen varer til og med starten af uge 11 og indebærer således også weekendarbejde den d. 11. og d. 12. marts. Til dette arbejde benytter vi to jack-ups – dels til at samle ledningsstykkerne, før de sænkes ned i vandet, og dels til at dække den nedsænkede ledning med havbundsmateriale.

https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html Weekendarbejdet vil de pågældende datoer finde sted inden for tidsrummet 07.00-18.00.

Vi beklager de gener, weekendarbejdet kan medføre for beboerne i området.