Pumpestationen i Tuborg Nord ombygges

29. november 2016

https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html I løbet af de næste par dage starter en ombygning af pumpestationen i Tuborg Nord. Den ligger i bygningen mellem Tuborg Sundpark og Øresund.

see url Ombygningen sker, fordi en stor spildevandsledning i Øresund skal flyttes, nemlig den såkaldte Lynetteledning. Samtidig udvider Nordvand pumpestationens areal. Det hele er nødvendigt som led i, at Tuborg Syd-grunden gøres klar til det kommende byggeri.

https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html https://www.bleuepil.com/viagra-contre-indications.html Arbejdet i forbindelse med ombygningen vil stå på frem til ultimo maj 2017 i tidsrummet kl. 7-18 på hverdage.

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html  

https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html Adgangsveje

https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html I forbindelse med arbejdet ved pumpestationen vil gennemsnitligt 3-5 lastbiler dagligt køre med byggematerialer og jord ad Tuborg Havnevej og Tuborg Sundpark. Ruten er vist på kortet herunder.

tuborg-syd_tegning-af-koerevej-til-pumpestation-nord

 

Der etableres en mindre byggeplads

Der vil blive etableret en mindre byggeplads med en lille håndfuld containere og en enkelt skurvogn til medarbejderne. På byggepladsen, som vil blive hegnet ind med trådhegn, vil der være gravemaskiner og en rammemaskine til spunsarbejde.

Der skal sættes en lille spuns ved pumpestationen for at kunne holde arbejdsområdet fri for grundvand. Arbejdet forventes udført på to til fire dage i uge 49. Spuns er stålplader, som bankes ned i jorden, så man får en lodret afgrænsning for den efterfølgende udgravning. Der vil være støjgener forbundet med dette arbejde, men vi forsøger at gøre det så hurtigt, vi kan, i tidsrummet kl. 8-18 på hverdage.

Der skal graves en rende fra pumpestationen og ned i Øresund, hvor den nye Lynetteledning skal ligge. Dette arbejde sker i to etaper. I første etape sker arbejdet nærmest pumpestationen, og i anden etape nærmest Øresund og videre ned i havbunden, hvor ledningen skal placeres og dækkes med havbundsmateriale.