13. september 2018

Aktuel tidsplan for byggeproces

I maj viste vi her på hjemmesiden projektets foreløbige tidsplan for byggeprocessen. Tidsplanen er nu revideret, og den aktuelle version kan ses her.

2. maj 2018

Foreløbig tidsplan for byggeriet på Tuborg Syd grunden

I sidste uge afholdte Gentofte Kommune orienteringsmøde, hvor de samlede byggeplaner for Tuborg Syd blev præsenteret.

På mødet fremlagde COWI den foreløbige tidsplan for byggeriet, som kan ses her

30. april 2018

Arkitekternes præsentation fra orienteringsmødet den 25. april

Den 25. april blev der afholdt orienteringsmøde på Gentofte Rådhus, hvor Danica Pension sammen med arkitektfirmaet Lundgaard og Tranberg Arkitekter præsenterede de samlede byggeplaner for Tuborg Syd.

Der blev bl.a. vist en række visualiseringer af de kommende boliger, som det er muligt at se eller gense her

31. januar 2018

Danica Pension igangsætter byggeriet af lejeboliger på Tuborg Syd grunden

Danica og NCC har netop underskrevet en totalentreprisekontrakt om opførelse af over 100 lejeboliger på Bakkedraget på Tuborg Syd grunden. Lejlighederne bliver fra mellem knap 100 kvm til over 200 kvm. Byggeriet går i gang i løbet af foråret 2018 og forventes færdigt i foråret 2021.

-Tanken er, at man i Tuborg Syd vil bo på tæt på kanten af land og vand i mindre enklaver af boliger samlet omkring et gårdrum tæt ved havet ved det tidligere Tuborg Havn. Landskabet vil fremstå som kuperet terræn, der får karakter af strandeng. Vi glæder os til at tilbyde et meget attraktivt ejendomskompleks til glæde for vores fremtidige beboere, vores pensionskunder samt byen generelt, fortæller Robert V. S. Nellemann fra Danica Ejendomsselskab ApS.

Se Bakkedragets beliggenhed på nedenstående kort.

Bakkedraget - Tuborg Syd

10. oktober 2016

Det indledende arbejde på Tuborg Syd-grunden er i gang

Mens arkitekterne stadig arbejder på at tegne de kommende luksusboliger, er klargøringen af grunden nu i gang. Vi vil løbende orientere om arbejdet her på hjemmesiden under menupunktet ”Det sker lige nu”.

follow Omlægning af ledninger
For at der kan bygges på grunden, som skitseret i lokalplanen, er det nødvendigt at ændre placeringen af nogle forsyningsledninger. Dette arbejde går i gang i oktober 2016 og afsluttes i sommeren 2017. Det vil berøre områder på og omkring byggegrunden samt en kort strækning til vands langs kysten.

Første skridt er at omlægge den store spildevandsledning, Lynetteledningen, der servicerer et stort opland i Gentofte Kommune og leder spildevandet til Lynetten på Amager. Dette arbejde vil finde sted på land i den sydvestlige ende af grunden, hvorefter ledningen sejles ud og sænkes ned på havbunden og kobles sammen med den nuværende ledning. Der vil også foregå arbejder på land ved det nordlige koblingspunkt, før og efter ledningen sænkes ned.

Derudover skal Vilhelmdalsløbet og skybrudsgrøften i grundens sydvestlige hjørne lægges om for at skabe plads til den nye bebyggelse i lokalplanens byggefelt 6 og 7, hvilket også omfatter nogle arbejder på Andelsboligforeningen Elthams grund.

Ledningsomlægningerne bliver udført af totalentreprenøren Per Aarsleff og nærmere information om arbejdernes karakter følger løbende.

https://www.bleuepil.com/viagra-naturel.html Hegn omkring byggepladsen
I oktober 2016 bliver der sat byggepladshegn omkring byggepladsen på den sydvestlige del af grunden. Der vil være port i hegnet, som vil stå åben inden for almindelig arbejdstid, når byggepladsen er bemandet. Uden for almindelig arbejdstid vil porten være lukket og låst.

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html Trafik til og fra byggepladsen
Der vil være trafik til og fra byggepladsen på hverdage mellem kl. 07.00 og 18.00. Det tilstræbes at planlægge arbejdet, så tung trafik ad Dessaus Boulevard så vidt muligt ikke forekommer mellem 07.30-8.30 og 14.00-15.00.

Der vil blive anlagt en byggepladsvej fra rundkørslen ved Ny Hellerup Skole og hen forbi skurbyen til selve arbejdsstedet i det sydvestlige hjørne af grunden.

https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html Cykelstien rykkes
Den nuværende cykelsti i nord/sydgående retning vil helt indledningsvis blive i sin nuværende placering. Senere bliver den formentlig rykket, så den passerer øst om byggepladsen og kobler sig til rundkørslen ved Ny Hellerup Skole. Vejen langs med skolen og skolens parkeringspladser for såvel biler som cykler vil foreløbigt blive bibeholdt.

follow site Ny legeplads og fundament til de første bygninger
I starten af 2017 gøres der klar til at bygge en ny legeplads på den del af Tuborg Syd-grunden, som ligger op mod Ny Hellerup Skole. I den forbindelse vil byggepladshegnet blive flyttet tættere på skolen. Derudover vil den nuværende vej, parkering og cykelparkering blive nedlagt eller flyttet.

Senere – formentlig i midten af 2017 – går vi i gang med at grave ud til fundamentet på de første bygninger, som skal rejses på grunden.

https://www.edsante.net/a-propos-du-cialis.html Ændringer kan forekomme
Generelt gælder det for et byggeprojekt af denne størrelse, at der næsten altid vil ske ændringer af tidsplanen og måden arbejdet udføres. Derfor tager vi forbehold for ovenstående oplysninger om tidsplan og aktiviteter.

Allerede nu kan vi sige, at byggepladsens indretning med sikkerhed vil ændre sig undervejs i projektet. Når der sker større ændringer, vil vi oplyse om det på forhånd.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakt os på info@tuborg-syd.dk eller tlf. 26 43 90 20.

12. maj 2016

Lundgaard og Tranberg Arkitekter skal tegne de kommende luksusboliger i Tuborg Syd.

Danica Pension købte i december 2015 Tuborg Syd grunden af Carlsberg og står nu som bygherre for udviklingen af luksusboliger på den attraktive havne grund midt i Hellerup.

Danica Pension har valgt Lundgaard og Tranberg Arkitekter som arkitekter på projektet. Lundgaard og Tranberg Arkitekter har bl.a. tegnet de prisbelønnede og eksklusive boliger Havneholmen i Københavns havn. Herudover er de også kendt for Charlottehaven på Østerbro, Skuespilhuset, Tietgens kollegiet og SEB bank.

-Vi glæder os til samarbejdet med Lundgaard og Tranberg Arkitekter, som vi mener har nogle spændende og visionære tanker omkring de eksklusive boliger, som vi vil udvikle i Tuborg Syd. For Danica Pension har det været vigtigt, at finde en samarbejdspartner, som evner at tilføre området en unik arkitektonisk identitet, som er stærkt forankret i lokalområdet, siger Peter Mering, Ejendomsdirektør i Danica Ejendomme.

Arkitektens vision er at skabe et enestående og attraktivt boligområde, beliggende i et stort åbent rekreativt landskab, der åbner området mod vandet. Landskabet vil fremstå som et kuperet terræn, der får karakter af en strandeng. Det store landskab vil give hele boligbebyggelsen et særligt afsæt og gøre bygningerne skulpturelle og spændende, så der skabes et kvarter med helt særlige attraktive boliger på det tidligere Tuborg industriområde. De nye boliger udvikles som enklaver i vandkanten og får dermed alle en stærk tilknytning både til landskabets natur og til havet.

-Tanken er, at man I Tuborg syd vil kunne bo på kanten mellem vand og land i mindre enklaver af boliger samlet omkring et gårdrum tæt ved havet. Intentionen er at skabe et lokalt havnemiljø, der forbinder boligerne med det maritime liv ved havet. På den yderste pynt er det planen at opføre et skulpturelt byggeri, som en afslutning mod vandet. Vi forventer at kunne informere om en tidsplan for projektet i starten af juli 2016, fortæller Peter Mering.