23. november 2016

go to link Der ligger en bunker på A/B Elthams grund, som det er nødvendigt at fjerne, for at Vilhelmsdalsløbet kan blive flyttet.

https://www.bleuepil.com/generique-ou-original.html A/B Eltham er indforstået med, at bunkeren fjernes, og der er indhentet de nødvendige myndighedstilladelser.

enter Arbejdet med at fjerne bunkeren gik i gang onsdag den 16. november og vil vare ca. to uger. I forbindelse med nedrivningen anvendes en hydraulisk gravemaskine med en borehammer, der hugger betonen i mindre stykker, som derefter fjernes med lastbil.

source url Vi beklager, at dette arbejde medfører støj og vibrationer i ca. én af de to uger, arbejdet står på. Både støj og vibrationer vil dog ligge inden for Gentofte Kommunes grænseværdier.

source url