30. august 2017

go to link Leverancer til byggepladsen

Fra 4. september begynder leverancen til byggepladsen af præfabrikerede betonelementer til det nye Vilhelmsdalløb. Der er tale om dels bokselementer og dels brønde.

Bokselementerne, som skal blive til det nye Vilhelmsdalløb, er store firkantede cementkasser med et tværsnit på 2,5 x 3 meter og en længde på 2,4 meter. Brøndene er op til 2 meter i diameter.

Elementerne bliver fragtet til pladsen på store lastbiler. Der skal bruges mange elementer, så de vil blive leveret over en periode på ca. seks uger. På hver leverancedag forventes der at komme i alt fire lastbiler med elementer. To ankommer i god tid, før skolen åbner, så de kan nå at læsse af og forlade området, før skolebørnene ankommer. De andre to lastbiler planlægges at ankomme midt på dagen, hvor der er mindst trafik til og fra Hellerup Skole.

Til at læsse de store rørelementer af lastbilerne, får vi brug for en bæltekran. Kranen ankommer til byggepladsen nogle dage før leverancerne går i gang, og den bliver i første omgang placeret i nærheden af Ved Eltham, hvor montagen starter. Kranen flyttes så til kysten, hvorfra montagen sker mod Ved Eltham. Montagen forventes afsluttet i november 2017.

https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html https://www.bleuepil.com/utilisation-du-viagra.html Hegn omkring naturlegepladsen

Jordarbejdet til den nye naturlegeplads er afsluttet, og græsset er sået. Næste skridt er at sætte et pladehegn op omkring legepladsen, så græsset kan vokse i ro og fred, og så legepladsen afskærmes mod byggepladsen. Dette sker efter aftale med ledelsen på Hellerup Skole.