7. juli 2016

https://www.bleuepil.com/viagra-sans-ordonnance.html https://www.bleuepil.com/viagra-sans-ordonnance.html Arbejde med at gøre grunden klar til byggeriet indledes med geotekniske boringer, som påbegyndes nu og udføres frem til 15. juli 2016.

watch De geotekniske boringer i Øresund, der skal forberede arbejdet med omlægningen af trykledning i Øresund samt for bygninger, der placeres udover den nuværende kystledning er planlagt til august 2016.

Det er planen, at der etableres arbejdsplads på området i løbet af august, men det egentlige anlægsarbejde påbegyndes tidligst ultimo september.