18. januar 2017

click here Der opstilles mandskabsskur på Tuborg Havns sydmole 

I sidste uge orienterede vi om, at gravearbejdet på bunden af Øresund uden for bølgebryderen ved Tuborg Nord ville gå i gang. I den forbindelse bliver der i denne uge opstillet et mandskabsskur til medarbejderne på vandet, så de kan komme på land og ind i varmen i deres pauser.


enter Prøvegravning, spuns og byggegrube ved Strandvænget

Vi har tidligere orienteret om, at der skal etableres en ny ventil på spildevandsledningen ‘Lynetteledningen’ ved Strandvænget i området foran ro- og sejlklubbernes klubhuse.

Arbejdet med prøvegravning finder sted i denne uge. Prøvegravning er nødvendigt for at lokalisere den eksisterende lednings præcise placering, så spuns og udgravning placeres korrekt i forhold til ledningen.

I næste uge efter prøvegravningen vibreres en spuns ned omkring den kommende byggegrube, hvorefter jorden graves op og køres bort. Jordarbejdet vil finde sted i uge 5 og medfører typisk lidt spildt jord på kørevejene, men entreprenøren sørger for, at det bliver fejet bort.