24. november 2017

enter Arbejde på det nye Vilhelmsdalløb afsluttes inden jul

Arbejdet med at flytte og dermed etablere et helt nyt Vilhelmsdalløb afsluttes som planlagt inden jul. Og selvom de sidste arbejder vil stå på nogle uger, så har det nye Vilhelmsdalløb allerede nu fuld kapacitet, hvis der skulle komme et skybrud.

I denne uge starter vi med at fjerne den spuns, som sikrede gravefronten omkring det nye Vilhelmsdalløb. Spunsen fjernes ved hjælp af vibrering. Det er en støjsvag metode, som også kun medfører lette, lokale rystelser. Derfor er der ikke behov for at foretage vibrationsmålinger på nærliggende bygninger.

Fjernelse af spuns starter ved vandkanten og slutter i området ud for Ved Eltham. Arbejdet afsluttes om ca. to uger. Herefter foretages de sidste støbninger på betonelementerne, og så fyldes der jord over Vilhelmsdalløbet.

https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html https://www.bleuepil.com/alternatives-au-viagra.html Mindre kloakarbejder i januar

Efterårets store nedbørsmængder besværliggjorde al arbejde på byggepladsen og medførte endog en større oversvømmelse af udgravningen omkring det nye Vilhelmsdalløb. Det har forsinket de kloakarbejder, der skal udføres mellem Hellerup Skole og Vilhelmsdalløbet, og som derfor må fortsætte indtil sidst i januar. Disse kloakarbejder sker som forberedelse til, at bygningen ved navn Bakkedraget bygges på grundens sydvestlige hjørne. Kloak- og vandledningerne bliver løbende kørt til byggepladsen.