18. april 2017

here https://www.bleuepil.com/viagra-generique.html Ændring af vejforløb og midlertidig lukning af gang- og cykelsti

https://www.cialef.com/utilisation.html Cialis 10 mg Danica går om kort tid i gang med at anlægge en ny byggepladsvej fra byggepladsen på Tuborg Syd-grunden, som får tilslutning til rundkørslen på Dessaus Boulevard.

Når den nye byggepladsvej er anlagt i starten af maj, bliver næste skridt at fjerne den eksisterende vej, som i dag ligger umiddelbart øst for Hellerup Skole. Der vil i denne periode også foregå forskellige jordarbejder på arealet øst for skolen.

Mens dette arbejde står på, vil lastbiler og entreprenørmaskiner køre til og fra området med jord og andre materialer.

I starten af maj nedlægges midlertidigt den cykel- og gangsti, som i nogle år har forbundet Strandpromenaden og Dessaus Boulevard på tværs af Tuborg Syd-grunden. Det sker som forberedelse til, at denne del af Danicas grund bliver en del af det fremtidige byggepladsareal uden offentlig adgang. Gang- og cykelsti vil blive genetableret, når byggeri og landskab er færdigt i dette område.

Cyklister og gående henvises i stedet til benytte det offentlige vejnet og køre ad Strandøre og Strandvejen. Dette vil blive markeret med skilte.

Oversigtskort_Trafikplan3_20170418